Doświadczenie zawodowe

Poprzednie miejsca pracy

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej w Warszawie.

Czym się tam zajmowałem:

Zespół ośrodków wsparcia (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
i Ośrodek Interwencji Kryzysowej) w Piastowie (→1, →2).

Czym się tam zajmowałem:

Wykształcenie

Dodatkowe doświadczenia

Członkowstwo